ஏதேதோ

பேசுகிறேன் !!

பேசுகிறேன் !!

பேசுவதற்கு எதுவுமில்லாத பொழுதுகளில் கூட..
ஏதேதோ பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் !
பேசுவதல்ல
பேசுகிறவரே முக்கியம்
என்பதை
ஒவ்வொரு பேச்சும்
மௌனமாய் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது !

Advertisements

2 thoughts on “ஏதேதோ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s