மழலைக்காலம் (6)

குழந்தை கைபிடித்து

குழந்தை கை பிடித்து

குழந்தைகளின் கை பிடித்து

அவர்களைக் கூட்டிச்செல்லும்

நேரங்களிலெல்லாம்

குழந்தைகளே கூட்டிச்செல்கிறார்கள்

நம் சிறைகளுக்கு வெளியே

நம்மை …

Advertisements

4 thoughts on “மழலைக்காலம் (6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s