எண்ணிலாக் கவிதைகள்

Image

சொல்லப்படாத சொற்களிலும்…

எழுதப்படாத வார்த்தைகளிலும்…

ஏராளமாய் இறைந்துக் கிடக்கின்றன

ஆயிரமாயிரம் கவிதைகள் !

                                                          -விஜயன்

Advertisements

3 thoughts on “எண்ணிலாக் கவிதைகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s