காதல் தேடும் கன்னி நான்…

காதல் தேடும் கன்னி

( காதலை பல இடங்களில் கண்டு, அவளிடம் காதல் சொன்ன பலபேரை கண்டு… மனம் குழம்பி,அது என்னவென்று தேடி அதை காணத்துடிக்கும் ஒரு இளம்பெண் காதலை தேடி தன் வார்த்தைகளில் பயணிக்கிறாள்…. )

 ♥அது என்னவோ ரசயான மாற்றமாமே!

    அழகான உணர்வாமே!

    யார் யாரோ எதேதோ

    சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன்

 

♥ஆனால் அது என்னவென்று

   இதுவரையில் தெரியவில்லை

   அந்த ஒற்றை சொல்லின்

   அர்த்தம் மட்டும்

  இன்று வரை புரியவில்லை

 

♥என்னிடம் காதல் சொன்ன

   காதலர்கள் ஏராளம் !

  என் மறுப்பை கேட்டவுடன்

  வெறுத்தவர்களும் ஏராளம் !

 

♥நான் உன்னை காதலித்தால்

   நீ என்னை காதலி !

  காதல் என்பதென்ன…?

 எழுதாத ஒப்பந்தமா?

 

அழகான பெண்ணென்றால்

  அவள் மீது காதல் கொள்ள

 ஆயிரம் பேர் இங்கு

 வரிசையில் நிற்பதுண்டு !

 

 ♥காதல் என்பதென்ன…?

 

♥இனச்சேர்க்கை நடப்பதற்கு

 இணையை தேர்ந்தெடுக்கும்

 இடைப்பட்ட வேலையா?

 

♥ஆசை கொண்ட

 ஆணும் பெண்ணும்

 ஆசை தணிக்க

 ஆள் தேடுவதா ?

 

♥பூங்கா ஓரங்களில்

 புதர் மறை பிரதேசங்களில்

 அத்வைதம் பழகும்

 அரை குறை அறிவா?

 

♥உறவுக்கு முந்தைய

 உடல் தொடும் உறவா?

 

♥காதல் என்பதென்ன…?

 

♥இலக்கியங்களும்

 கவிதைகளும்

 இடைவிடாது வேதம் ஓதுகின்றன

 

♥காதல் தெய்வீகமானதாம்

♥காதல் புனிதமானதாம்

♥காதல் அமரத்துவமானதாம்

♥காதல் அழகானதாம்

 

♥யாராவது எனக்கு உதவுங்கள்

 தெய்வீகமான

 புனிதமான

 அமரத்துவமான

 அழகான

 அந்த காதல்

 

♥இன்னும்

 உயிருடன் இருக்கிறதா

 என்று

 எனக்கு தெரிய வேண்டும் !

5 thoughts on “காதல் தேடும் கன்னி நான்…

 1. உண்மைக் காதல் தேடுகிற
  உயா்ந்த கவிதை! வாழ்த்துகிறேன்!
  தண்மைத் தமிழின் நல்லினிமை
  தவழும் புலமை ஓங்குகவே!
  பெண்மை போற்றும் நுால்உண்டு!
  பெருமை பெருகும் பேறுண்டு!
  கண்மை தீட்டிக் கதைபேசும்
  கன்னி மனத்தை யார்அறிவார்?

  கவிஞா் கி. பாரதிதாசன்
  தலைவா்: கம்பன் கழகம் பிரான்சு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s