வளர்ந்த மனம்

ழந்து விட்ட பருவத்தை,

மீட்டெடுக்க முயற்சி செய்து

குழந்தைகளை பார்க்கும் போதெல்லாம்…

குழந்தை போலவே மாறி

விளையாட துவங்கி விடுகிறது,

மனது… !

                                                                   விஜயன் 

Advertisements

7 thoughts on “வளர்ந்த மனம்

  1. குழந்தையாகயிருக்கும் போது எல்லாவற்றையும் வியந்து பார்த்தோம். இன்று குழந்தைகள் மகிழ்வாய் இருப்பதை வியந்து பார்க்கிறோம். குழந்தையாக மாறும் மனதுடையவர்கள் பாக்கியவான்கள். நல்ல கவிதை.

  2. நிதர்சனமான உண்மை ….குழ்ந்தை தனங்கள் என்று எளிதாக சொல்லி விடுகிறோம் …குழந்தையாவது சிலருக்குத்தான் முடிகிறது ….குழ்ந்தை மனம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s