உலகின் மிகச்சிறிய கவிதைப்புத்தகம்

லகின் மிகச்சிறிய கவிதைப்புத்தகம்
என்னிடம் இருக்கிறது
நீ இதழ் துடைத்து வீசி எறிந்த
டிஷ்யூ பேப்பர் வடிவில்
                         விஜயன் 
Advertisements

One thought on “உலகின் மிகச்சிறிய கவிதைப்புத்தகம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s