காதல்

kathal
காதல்…

கண்களில் தொடங்கப்படுகிறது

காகிதத்தில் எழுதப்படுகிறது

கருத்தில் விதைக்கப்படுகிறது

கவர்ச்சியில் சலனப்படுகிறது

கனவுகளில் வளர்க்கப்படுகிறது

கடைசியில் கட்டிலில் கரைந்து போகிறது

-எங்கோ எப்போதோ படித்தது

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s