மந்திரப்புன்னகை

முட்செடியில் இருந்த போதும்…

புன்னகை பூக்கும் வித்தையை

யாரிடம் கற்றுக்கொண்டன

ரோஜா மலர்கள்

-விஜயன்

Advertisements

One thought on “மந்திரப்புன்னகை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s