பைத்தியக்காரர்கள்


குப்பைகளாக
வீசியெறியப்பட்ட
உடைந்த மனிதர்கள்
ஆனாலும்
குப்பைகள் மனதில் இல்லா
மாணிக்கங்கள்

சுயநினைவோடு சுற்றுகிற
அஃறிணைகளுக்கு மத்தியில்
சுநினைவில்லாமல் சுற்றுகிற
உயர்திணைகள்

கனவுலக வாசிகளாக வாழும்
பணவுலக வாசிகளிடையே
நினைவே கனவாக
கனவே நினைவாக
தன்னையே தொலைத்துவிட்ட *தற்குறிகள்

கனவாக உலகை காணும்
கனவான்கள்
நினைவுகளை தொலைத்து விட்ட
நிஜங்கள்
எதுவும் தெரியாத ஏதோ ஒன்றாக
எப்போதும் திரிகிற உத்தமர்கள்

ஒன்றை மட்டும் நினைவாய் பதித்து
ஒன்றை மட்டும் உணர்வாய் விதைத்து
ஒன்றுக்கொன்று வேறுபாடு தெரியாமல்
ஒன்றாகவே வாழும் ஒருமைவாதிகள்

உளறல்களின் உறைவிடமாகி
புலம்பல்களின் புகலிடமாகி
பித்தம் தலைக்கேறி
சித்தம் தடுமாறி
நித்தம் நடைபோடும்
புத்தம் புதியவர்கள்

ஆறாம் அறிவிழந்து
ஐந்தறிவு மனிதனாகி
ஆறறிவு மனிதருடன்
சேராத அதிசயங்கள்

                                                  விஜயன் 

Advertisements

One thought on “பைத்தியக்காரர்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s