இருதலையாய் ஒரு ஒருதலைக் காதல்


(பல நாட்களாக அவனுடன், நட்பென்று பெயர் சொல்லி பழகி வரும் ‘அவன் காதலியின்’, அவனுக்கான காதலினை அவளுக்குத் தெரியாமல் அவன் அறிய வந்த நேரம் அவன் தனக்குள் அவனுக்குள் இருக்கும் அவளுடன் பேசிக்கொள்கிறான்)

என்னோடு நானும்
உன்னோடு நீயும்
பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம்….
நம்மோடு நாம்
எப்போதென்று

உனக்கும்
எனக்குமிடையே
பேசப்படாத…
 எத்தனையோ வார்த்தைகள்
அலைந்து கொண்டிருக்கின்றன
மௌனமாக

உடைதெறி உன் மௌனத்தை
அந்த வார்த்தைகளின்
மௌனம் கலைக்க…..

                                                                      விஜயன் 

Advertisements

One thought on “இருதலையாய் ஒரு ஒருதலைக் காதல்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s